Kas Tev jāņem vērā ekskursijas laikā “Augusta stallī”?

Publicēts
03.04.2020

  • Mūsu zirgu mājā nedrīkst barot zirgus. Kāpēc? To Jums izstāstīsim klātienes tikšanās laikā, bet jau tagad iespējams izlasīt šo rakstu Zirgs nav cūka! Protams, ja vēlēsieties uzcienāt mūsu zirgus, tad uz vienosimies ko, kam un cik daudz dot.
  • Jūsu drošībai – ir aizliegts ieiet zirgu aplokos un zirgu boksos bez staļļa pārstāvja klātbūtnes un atļaujas.
  • Lūgums izvairīties atrasties zirgam aizmugurē, kā arī zirga klātbūtnē nav vēlama skaļa un agresīva uzvedība.
  • Bērni mūsu stallī drīkst atrasties tikai pieaugušo uzraudzībā.
  • Lūgums ņemt vērā, ka mēs palūgsim pamest mūsu zirgu māju gadījumā, ja uzskatīsim, ka viesu uzvedība apdraud viņu vai zirgu drošību.
  • Nelabvēlīgos laika apstākļos (karsts; negaiss utt) vai ja kādam zirgam konstatētas veselības problēmas jebkādas aktivitātes zirgu stallī tiek atceltas.